CORDLESS ROTARY HAMMER 24mm DCZC02-24E | Company: Dongcheng | Origin: China

Rs.69,410.00 Rs.58,998.50 SAVE 15%
Battery 18V/4.0Ah x 2
Max. drilling capacity:Steel 12mm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊWood 28mm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ Concrete 24mm
Impact frequency åÊ 0-400/min
No-load speed 0-1100r/min
Net weight 3.1kg
åÊ
SKU: CDDD-1006
Barcode:
Availability : In Stock Pre order Out of stock