CORDLESS ROTARY HAMMER 22mm DCZC22BM | Company: Dongcheng | Origin: China

Rs.69,410.00 Rs.58,998.50 SAVE 15%
Battery 18V/4.0Ah x 2
Max. drilling capacity:Steel 13mm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊWood 28mm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ Concrete 22mm
Impact frequency åÊ 0-4500/min
No-load speed 0-1400r/min
Net weight 2.6kg
åÊ
SKU: CDDD-1006-1
Barcode:
Availability : In Stock Pre order Out of stock