CORDLESS DRIVER DRILL 12V DCJZ08-10 | Company: Dongcheng | Origin: China

Rs.27,500.00 Rs.23,375.00 SAVE 15%
Battery 14.4V/4.0Ah x 1
Max Screw Dia 7mm
No-load SpeedåÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ 0-700r/min
Max Drilling Capacity : Steel 10mm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ: Wood 12mm
Max Torque 15 ( N.m)
Net weight 1.9kg
SKU: AB-1056
Barcode:
Availability : In Stock Pre order Out of stock