CORDLESS ANGLE IMPACT WRENCH TL065D | Company: Makita | Origin: Japan

Rs.167,700.00

åÊ

CapacityStandard bolt : M4 ‰ÛÒ M12 (5/32‰Û_ ‰ÛÒ 1/2‰Û_)

High tensile bolt : M4 ‰ÛÒ M8 (5/32‰Û_ ‰ÛÒ 5/16‰Û_)

No load speed (rpm)0 ‰ÛÒ 2,000

Impacts per minute (ipm)0 ‰ÛÒ 3,000

Max tightening torque60 Nåám (530 in.lbs.)

Dimensions361x66x86mm

Net weight1.2 ‰ÛÒ 1.6 kg (2.7 ‰ÛÒ 3.6 lbs)

SKU:
Barcode:
Availability : In Stock Pre order Out of stock