CORDLESS ANGLE DRIVER DRILL 12V GWI12V-5 | Company: Bosch | Origin: Germany

Rs.46,800.00 Rs.39,780.00 SAVE 15%
åÊ åÊ
Battery 12V/ 1.5Ah
Max. drilling capacityåÊ 5mm
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ
SKU:
Barcode:
Availability : In Stock Pre order Out of stock